Incepand cu data de 25 mai 2018 trebuie sa aplicam Regulamentul General privind Protectia Datelor emis de Uniunea Europeana cu numarul 679/2016. Acest regulament pune accent pe respectarea drepturilor dumneavoastra asupra acestor date, precum si un set de reguli in ceea ce priveste modul de prelucrare al acestora de catre entitatile cu care intrati in legatura.
Datorita faptului ca serviciile oferite de noi reprezinta o actiune complexa, cu executarea unor actiuni successive, cu drepturi si obligatii ale ambelor parti, care se intind pe o anumita perioada si nu pe loc, aceasta se poate desfasura doar cu existenta unui contract clar care sa prevada toate aceste elemente si care sa reprezinte acordul de vointa asupra lor.
De asemeneam noi emitem factura fiscala / avizul de insotire a marfii, asa cum este prevazuta obligatia noastra in prevederile Articolului 319 din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal pentru orice tranzactie precum si documente legate de aceasta care sa ateste dreptul dumneavoastra de garantie asupra produselor si serviciilor pe care le livram. Fara existenta unui contract (factura fiscal, aviz de insotire a marfii) cu toata consideratia pe care v-o purtam, nu putem colabora. Acesta este motivul pentru care va solicitam consimtamantul asupra folosirii datelor dumneavoastra personale in conditiile solicitarii unei colaborari pe parte de : polistiren, burette, adeziv, sau orice fel de informatii.
Noi, VeroTherm pentru datele pe care vi le solicitam, ne obligam si va asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi:
 Prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
 Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
 Adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 Stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.
Scopul solicitarii si prelucrarii acestor date este STRICT in legatura cu derularea contractului de vanzare/furnizare marfuri si servicii pe care urmeaza sa le achizitionati (Nu pentru comunicari de marketing sau alte domenii). Pentru acest gen de comunicare vi se va solicitam daca va fi cazul, acordul explicit si separat.
Datele dumneavoastra nu vor fi portate (incredintate sau instrainate) catre alte entitati, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, la solicitarea autoritatilor si nu vor suferi alte prelucrari fara acordul dumneavoastra.
Datele pe care le solicitam si baza legala/scopul in care facem solicitarea:
 Numarul de telefon si adresa de e-mail – ne sunt necesare pentru comunicarea dintre noi cu privire la : instiintarea de sosire si de plata a marfii, programarea livrarii, eventualele lamuriri suplimentare cu privire stricta la tranzactia in cauza;
 Numele, prenumele si adresa – date obligatorii in factura, asa cum este prevazut de prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal, Art. 319, Alin. 20 , “Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii: litera f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscal al beneficiarului”,
 Codul numeric personal – date necesare in factura pentru o rapida si corecta identificare a clientilor in toate raporturile firmei;
 Adresa de livrare – ne este necesara pentru a cunoaste exact locul unde urmeaza sa se livreze marfa, de multe ori aceasta fiind diferita de adresa din documentul de identitate (alta resedinta decat domiciliul dumneavoastra).
Termenul de pastrare al datelor dumneavoastra in facturi este reglementat de Legea nr. 82/1991, art. 25, alin. 1, – “Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva timp de 10 ani”.
VeroTherm ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.
Toti utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt instruiti si au acces controlat (user si parola individuala) si sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu carater personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal au implementate solutii de protective antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in viguare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).
Dumneavoastra aveti dreptul de acces si de a solicita in scris in mod gratuit o data pe an, informatii cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal care se afla in posesia noastra, la adresa de emai office@verotherm.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare in scris si datat, iar noi va vom raspunde cu promptitudine, in termenele si modalitatile stabilite de normele legale in vigoare.
Consimtamant – acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Eu cumparatorul / reprezentantul cumparatorului am fost informat cu privire la drepturile mele: dreptul la informare, acces de date, interventie asupra datelor, de opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a face plangere la ANSPDCP, conform RGPD nr. 679/2016.
Sunt de acord si inteleg ca furnizarea urmatoarelor date cu caracter personal vor fi folosite STRICT in legatura cu derularea contractului de vanzare-cumparare (comanda, achitare, livrare, si servisare marfuri) incheiat cu SC VeroTherm SRL – furnizorul. Durata de stocare a datelor este cea prevazuta de legile fiscal si Codul fiscal si cel de procedura fiscala in vigoare.
Datele solicitate si scopul solicitarii: nume, prenumem CNP, adresa – obligatorii conform legislatiei fiscale pentru identificarea cumparatorului in factura. Adresa de livrare – pentru a executa livrarea la o alta adresa decat cea din documentul de identitate telefonul, adresa de e-mail – pentru comunicarea STRICTA in limitele derularii contractului.
Datele de contact prelucrator de date: e-mail: office@verotherm.ro, telefon: 0250 731 545.

Comentariile sunt închise.